ÅRSMØTE i Vestfold Bonde- og Småbrukarlag


Årsmøte og åpent møte på Stokke Bygdetun med fagtema Stortingsmelding nr. 11 om jordbrukspolitikken. Innleder er Arne Lofthus, nestleder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. 


Program

Kl. 18.00  Servering av varm suppe

Kl. 18.30  Velkommen v/ leder Ole Christian Torkildsen

Kl. 18.45 Stortingsmelding nr. 11 om jordbrukspolitikken v/ nestleder i NBS Arne Lofthus

Kl. 20.00  Spørsmål og diskusjon Stortingsmelding nr. 11

Kl. 20.30  Nytt om produksjonstilskudd v/ Bergljot Styrvold

 

Kl. 20.45  Årsmøte

På grunn av matservering vil vi helst ha påmelding.

Påmelding til Bergljot Styrvold tlf. 416 81 335 innen mandag 6. mars.  Gjerne på e-post til bergljos@online.no eller sms. 

 

Gratis inngang


 


 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag