Årsmøte i Vestfold Bonde- og småbrukarlag


Publisert: 25.03.2024

Fra venstre: Styremedlem Tore Jardar Wirgenes, Leder Audun Tvedten, avgått styremedlem Trond Jahren, fylkessekretær Bergljot Styrvold, vara til styret Ole Christian Torkildsen, styremedlem Rakel Skjerve og vara til styret Wenche Melsby
Fra venstre: Styremedlem Tore Jardar Wirgenes, Leder Audun Tvedten, avgått styremedlem Trond Jahren, fylkessekretær Bergljot Styrvold, vara til styret Ole Christian Torkildsen, styremedlem Rakel Skjerve og vara til styret Wenche Melsby
Asbjørn Hagene fra NBS
Asbjørn Hagene fra NBS

I tillegg til vanlige årsmøtesaker, orienterte Asbjørn Hagene fra landsstyret i NBS

Det ble vedtatt 2 uttalelser, èn om sjølforsyning og èn om spolkraft.  I tillegg ble det sendt ut en pressemelding.

Vestfold NBS Uttalelse Sjølforsyning

Vestfold NBS Uttalelse Solkraft

Vestfold NBS Pressemelding


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag