Årsmøte i Vestfold Bonde- og småbrukarlag


12.03.14. Vestfold Bonde- og Småbrukarlag var samlet til årsmøte og feiring av lagets 20-års jubileum på Skjeestua i Stokke 8. mars. Hovedtema på årsmøtet var regjeringas landbrukspolitiske plattform. Innledere var Kåre Pettersen fra Vestfold Venstre og generalsekretær Olaf Godli fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

 

Ole Chr. Torkildsen ble valgt til leder.

 

Vestfold bonde og småbrukarlag. Fra årsmøtet.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag