Årsmøte i Tjølling Bondelag


26.10.17 Tirsdag var det årsmøte i Tjølling Bondelag. Det var full sal på Bøndenes Hus med ca 40 tilstede. Dette er et aktivt lag med mange aktiviteter gjennom året. Ole B Arvesen ble gjenvalgt som leder i Tjølling Bondelag og han fikk med seg ett nytt styremedlem, Håvard Gulliksen. Foruten årsmøtesaker var det besøk av fylkesleder Thorleif Müller.


ÅM 2017 Tjølling Forsamling under foredrag

Tjølling Bondelag har eget forsamlingslokale, Bøndenes Hus. Dette var fullt på årsmøtet.

 

Årsmøtesaker 

Tjølling Bondelag kan se tilbake på et aktivt år med medlemsmøter, rekefest, høstmarked og bondetrim. Laget har også engasjert seg i grunneierrettigheter i forbindelse med ny jernbanetrase og planer om ny kyststi gjennom Tjølling. En egen arbeidsgruppe har jobbet med avtaler om kyststi. Her har de fått bistand fra Norges Bondelag. Avtaleforslaget har vært på høring blant medlemmene og dette ble oppsummert på årsmøtet.

 

Hilsen fra fylkesstyret 

Leder i Vestfold Bondelag, Thorleif Müller, hadde innlegg med informasjon fra fylket og Norges Bondelag. Han var innom ny politisk situasjon etter valget, årets utfordrende vekstsesong og innhøsting og ellers fortalte om ulike prosjekter Vestfold Bondelag har satt i gang. Han var også utfordret på å fortelle om hva Vestfold Bondelag gjør i forhold til problemer med grågås.

 

ÅM 2017 Tjølling Eksisterende styre

Styret i Tjølling Bondelag fra venstre: Ole B Arvesen (leder), Ken Aarsten, Anders Østby, Eivind Kjøndal og Hans Kristian Berge (gikk ut av styret nå). Nytt styremedlem, Håvard Gulliksen, var desverre ikke tilstede på årsmøtet.

ÅM 2017 Tjølling Leder Ole B Arvesen

Ole B Arvesen forsetter som leder i Tjølling Bondelag.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag