Årsmøte i Telemark Bondelag


Publisert: 03.11.2020

Førstkommende lørdag, den 7. november er det klart for ledermøte og årsmøte i Telemark Bondelag. Årsmøtet skulle opprinnelig vært gjennomført den 21.mars, men på grunn av korona og nedstengingen av Norge, ble det besluttet å utsette møtet til høsten i håp om bedre tider. Fortsatt er det imidlertid slik at det er behov for strenge smitteverntiltak for gjennomføring av fysiske møter. Telemark Bondelag tar, i likhet med resten av bondelagsorganisasjonen, dette på største alvor. Det er derfor besluttet å gjennomføre både ledermøtet og årsmøtet i løpet av én dag, uten overnatting og middag. Møtet holdes på Bø Hotell fra kl. 10:00 til 16:30. Fra Norges Bondelag møter 1. nestleder Bjørn Gimming.

Høyst sannsynlig klar for årsmøte i år og. Bamble delegasjonen på årsmøtet i 2018.

 

Alle saker som behandles på årsmøtet er viktige. I år skal årsmøtet til Telemark Bondelag blant annet ta stilling til om sammenslåing med Vestfold Bondelag skal skje i 2021 eller 2022. Årsmøtet til Norges Bondelag har vedtatt at fylkeslag i fylker som slås sammen som et resultat av regionreformen, skal slå seg sammen innen 1. april 2022. Årsmøtet vil og bli invitert til å avgi to landbrukspolitiske uttalelser.

Det er god påmelding til årsmøtet, og vi ser fram til et årsmøte med stort engasjement!

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag