Årsmøte i Studieforbundet Næring og Samfunn


Studieforbundet næring og samfunn Vestfold og Studieforbundet næring og samfunn Region Telemark/Vestfold avholder sine årsmøter

onsdag 13. juni kl 14.00 – 16.00 i Vestfold Bondelags møtelokaler på Gjennestadtunet 85, Stokke.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag