Årsmøte i Stokke Bondelag


01.11.15 Over 30 personer var tilstede da Stokke Bondelag avholdt sitt årsmøte på Furulund Kro denne uka. Trond Krsitian Bettum ble gjenvalgt som leder i styret. Per Martin Lea tok gjenvalg som styremedlem, Og Tormod Nærland er nytt styremedlem. Charlotte Horntvedt Molland ble gejnvalgt som vara. Årsmøtet ble gjenomført som en innledning på kvelden, før Terje Rasmussen og Heidi Hegna informerte fra landbrukskontoret. Det var også
informasjon om gjørdsel fra Minorga Vekst, og nestleder i fylkesstyret, Harald Lie, avsluttet kvelden med statusoppdatering om hva som skjer i fylket vårt.


Stokke ÅM 2015 Styret

Trond Kristian Bettum ble gjenvalgt som leder av Stokke Bondelag

Stokke ÅM 2015 Salen Minorga

Minaorga Vekst delte ut reklamecapser i årsmøtetStokke ÅM 2015 Salen Minorga 2

Christine Haaheim og Torleiv Næss Ugland fra Minorga Vekst fortalte villig om deres produkter, fullgjødsel basert på organisk materiale. Dette er pelletert slam som er håndterbart med utstyr vi bruker til mineralgjødsel.

Stokke ÅM 2015 Salen 1

Kvelden ble brutt opp med servering av svinestek med påfølgende kaffe og nybakte wienerbrød. Sistnevnte ble også i år sponset av Norgesfor Vestfoldmøllene.

 

Takk til Per Martin Lea for bilder og tekst.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag