Årsmøte i Ramnes Grunneierlag


Ramnes Grunneierlag avholder sitt årsmøte tirsdag 20. mars kl 19.00 på Stange Gjestegård.

 

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende innen 10. mars.

Sendes til Frank Ottar Hansen, mobil 905 64 596 epost: frottar@online.no 

 

Vedtektsendringer skal behandles.

 

Hilsen styret


 


 ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag