Årsmøte i Ramnes Bondelag


Ramnes Bondelag avholder årsmøte torsdag 27. oktober kl 19.00 på Stange Gjestegård.

 

Innkalling, årsmelding, regnskap, arbeidsplan og valgkomitèens innstilling finner du her:

 

Innkalling og årsmøtepapirer.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag