Årsmøte i Ramnes Bondelag


28.10.15 Ramnes Bondelag avholdt sitt årsmøte fredag kveld på Hornstua. Her kombinerte de tradisjonelt årsmøte med en sosial kveld med pizza og godt drikke. Andreas Gran ble gjenvalgt som leder i Ramnes Bondelag. Resten av styret, inkludert varamannsrekka, ønsket også gjenvalg. Ramnes er et av lokallaga i Re kommune og har pr oktober 176 medlemmer. Laget har hatt flere medlemsmøter, studiering og har arrangert åpen Gård.


Ramnes ÅM 2015 2

Fra årsmedlinga 

Ramnes Bondelag har hatt et aktivt år med flere medlemsmøter. De har samarbeidet med Våle Bondelag om temamøte på Stange Gjestegård. I juni arrangerte laget sommeravslutning på Nedre Holt gård. Axel Herman Holt fortalte om driften sin, leder i Vestfold Bondelag Thorleif Müller fortalte om saker de jobber med, og møtet ble avsluttet med grilling. Hans Harald Kirkevold har ledet studiering med innspill til jordbruksforhandlingene som ble
formidlet videre til Vestfold Bondelag. Ramnes Bondelag arrangerte også Åpen Gård i august.

 

Orientering fra fylkeslaget 

Nestleder i fylkeslaget, Harald Lie, fortalte om arbeidet til Vestfold Bondelag og aktuelle politiske nasjonale saker. Han fikk spørsmål og innspill i løpet av kvelden.

 

Valg 

Hele styret ble gjenvalgt og består av:

Andreas Gran (leder)

Anne Aasnæs Andvik
Peder Jahre
Anders Løverød    

Axel Herman Holt

Ramnes ÅM 2015 1

Årsmøte var i trivelige lokaler på Hornstua


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag