Årsmøte i Norges Bondelag


Publisert: 07.06.2021

Dette er årsmøteuka i Norges Bondelag. Den innledes med styremøte og representantskapsmøte i morgen. Selve årsmøtet, eller Bondetinget som det og kalles, gjennomføres onsdag 9. juni og torsdag 10. juni.

Normalt ville årsmøteutsendinger fra hele landet vært samlet på Lillehammer til årsmøte, men grunnet en fortsatt krevende koronasituasjon gjennomføres årsmøtet på den digitale plattformen Teams. Forhåpentligvis er det meste tilbake til en tilnærmet normalsituasjon om ett år.

Årsmøtet til Norges Bondelag er organisasjonens høyeste organ, og årsmøtet har til behandling en rekke viktige saker. Årets årsmøte vil sannsynligvis bli preget at av det sterke engasjementet som er tilstede i hele næringa for bedre inntektsmuligheter for bonden og bedre lønnsomhet i næringa. Bruddet i årets jordbruksforhandlinger er i høyeste grad en del av dette sterke  engasjementet.

Ikke minst skal årsmøtet velge tillitsvalgte til sentrale posisjoner i Norges Bondelag. Leder i Norges Bondelag siden 2014, Lars Petter Bartnes har bedt om avløsning og valgnemnda innstiller på Bjørn Gimming fra Østfold som ny leder. Som ny 1. nestleder foreslår valgnemnda Egil Christopher Hoen fra Buskerud. Det foreslås videre gjenvalg på Bodhild Fjelltveit fra Vestland.

Svært gledelig er det at “vår egen” Thorleif Müller er innstilt som 1. vara til styret i Norges Bondelag. Det betyr at han møter i styremøtene med talerett. Thorleif vil være en svært god representant for grøntnæringa, samtidig som han er levende opptatt av helheten i norsk landbruk.

Vi kommer til å følge opp fortløpende med informasjon fra årsmøtet utover i uka. Bondetinget kan du forøvrig følge direkte på Bondelaget.no når det starter på onsdag

Mye og god informasjon finner du på lenken:

https://www.bondelaget.no/arsmotet2018_2_2/

Årsmøte i Norges Bondelag har alltid vært en stor begivenhet. Her fra 1939


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag