Årsmøte i Norges Bondelag til uka


31.05.14 Neste uke avholdes Bondetinget på Lillehammer. 3.-4. juni samles utsendinger fra alle fylker for å drøfte året som har gått og legge føringer for neste arbeidsår. Styret i Vestfold Bondelag har hatt utsendingsmøte og diskutert hva vi bør legge vekt på fra vårt fylke inn i årsmøtet. Bildet viser forsiden på Norges Bondelags årsmelding for 2013. Den
kan lastes ned her.


Utsendinger fra Vestfold 

Fra Vestfold reiser følgende utsendinger:

  • Hans Edvard Torp, Våle
  • Harald Lie, Våle
  • Elisabeth I Hokstad, Tjølling
  • Hans Edvard Holtung, Våle
  • Dag Fredrik Eftedal, Hedrum
  • Birgitte Ringdal Brekke, Sandar
  • + en varamann

Politisk situasjon 

Året jordbruksoppgjør er alltid et viktig tema på årsmøtet. I år har situasjonen vært spesiell, og vil nok få mye fokus. Nå er det kommet til avtale mellom regjeringen og støttepartiene slik at vi vet resultatet.

 

Sylvi Listhaug er invitert om vil komme å holde et innlegg på andre dagen. Det blir spennende å høre hvilke spørsmål utsendingene vil stille henne

 

Valg 

Leder i Norges Bondelag, Nils T Bjørke, gir seg som leder etter mange år. Innstilt som ny er Lars Petter Bartnes fra Nord-Trøndelag.

Her kan du lese mer om valget i Norges Bondelag

 

Lars Petter Bartnes

Lars Petter Bartnes er foreslått som ny leder

 

Forhandlingsutvalget 090514

 

Begge nestlederne, Kristin Ianssen og Brita Skallerud er foreslått gjenvalgt


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag