Årsmøte i Lunde og Flåbygd Bondelag og Seljord Bondelag


Publisert: 15.10.2021

Lunde og Flåbygd Bondelag

Det var 18 som møtte opp da årsmøtet ble avholdt på Kjeldal skole. Årsmøtet ble styrt med stø hånd av nestleder Hans Kristian Lahus. Laget hadde en fyldig årsmelding som viste at laget har lagt stor vekt på politisk arbeid i et år der det har vært vanskelig å gjennomføre større arrangement. Det var et aktivt årsmøte med hele fem innkomne saker som ble behandlet.

Fylkesleder Aslak Snarteland orienterte fra fylkeslaget og fra Norges Bondelag. Org sjef i Vestfold og Telemark Bondelag, Elin Røed, var også gjest på årsmøtet.

Etter servering av smørbrød var det duket for en landbrukspolitisk debatt. Kampen for et inntektsløft for bonden, og hvordan vi best kan oppnå dette, sto i sentrum. Noen av de andre temaene i debatten var bondeopprøret, kommunikasjonsstrategi for Bondelaget, import, kjedemakt, Landbrukets Klimaplan, tilleggsforhandlingene, organisasjonskultur. Det var en svært aktiv debatt i et lokallag som ønsker å bruke medlemsdemokratiet for å løfte sine hjertesaker.

Fra venstre: Jarle Hegna (sekretær), Simon Settendal (kasserer), Magnus Hartveit (leder), Hans Kristian Lahus (nestleder og ordstyrer i debatten) og Lars Gøran Kjellemo (styremedlem)

Leder Magnus Hartveit overrekker BONDE-T-skjorte til et Natalie Omvik som er nytt medlem

 

Seljord Bondelag

Her ble årsmøtet avholdt på Nutheim gjestgiveri, men en nydelig middag som høydepunkt. Svein Kjetil Lønnestad ble gjenvalgt som leder. Fra fylkesstyret deltok Trude Flatland. Hun orienterte fra fylkeslaget og Norges Bondelag.

Medlemmene i Seljord Bondelag var opptatt av flere tema, som kostnadsveksten og tilleggsforhandlinger og ikke minst konsekvenser av en ny gjødselvareforskrift.

Trude Flatland og deltagerne på årsmøte i Seljord Bondelag

 

Flott servering på Nutheim gjestgiveri

 

Her kan du se oversikt over årsmøtene i resten av lokallaga


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag