Årsmøte i Lardal Bondelag


29.10.14. Leder Tor Anton Stensholt og store deler av styret ble gjenvalgt på årsmøtet i Lardal Bondelag.  Det var god stemning blant de 26 medlemmene som deltok på årsmøtet hos Høyt & Lavt i Lardal. En ekstra bonus var nydelig 2 retters middag etter årsmøtet. Det var Huldresmak som sto for maten som folk visste å forsyne seg av. Praten gikk livlig langs bordet.


Lardal. Årsmøte 14. Styret.

Det nye styret. Thomas Pettersen, Tor A. Stensholt, Ellen Ausland Dieset, Marit Grytnes Omholt og Arne Bergan. Kjersti Smukkestad var ikke tilstede.

 

Lardal har hatt et aktivt år med blant annet:

– Landbruksspillet for 10. klasse ved Lardal ungdomsskole.

– Skolelunsj for 6. trinn på barneskolen.

– Innsamling av landbruksplast.

– Markvandring.

– Markedsdag

– Bondepub.

 

Det store aktivitetsnivået over tid har også blitt lagt merke til i fylkeslaget, og Lardal Bondelag ble derfor kåret til årets lokallag på årsmøtet til Vestfold Bondelag i mars.

 

I tillegg til vanlige årsmøtesaker, orienterte styremedlem i Vestfold Bondelag, Bjørge Madsen, om aktuelle saker.

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag