Årsmøte i Kjose Bondelag


27.10.17. Kjose Bondelag har lagt bak seg et aktivt år. Det kom klart fram da de arrangerte årsmøte denne uka. Nå er de særlig spente på hvordan det går med det gamle jernbanesporet som skal fjernes. Sporet har delt bygda, eiendommer og jorder i flere generasjoner og i Kjose er de allerede i god dialog med kommune og Bane NOR for å finne de beste løsningene. 


Ivar Næss ønsker velkommen

Lokallagsleder Ivar Næss kunne ønske 13 medlemmer hjertelig velkommen til årsmøte. Det utgjør 1/3 av Kjose Bondelags medlemmer og må således sies å være et godt oppmøte!

 

Lars Richard Bjørnø orienterte fra årsmøte i skogselskapet

I Kjose er skogen viktig for bøndene. Lars-Richard Bjørnø orienterte fra Vestfold Skogselskaps årsmøte.

 

Ivar Næss ledet møtet

Ivar Næss ble valgt til møteleder og ledet møtet med stø hånd.

 

Kasserer Jarle Hansen (t.h) kunne berette om et pent lite overskudd og en grei økonomi.

 

Sekretær Oddbjørn Omsland (t.v) gikk i gjennom årsmeldingen som viser at Kjose Bondelag spiller en viktig og aktiv rolle i bygda. Nevnt ble både julegrantenning, julemiddag, bålbrenning for en bedre jordbruksmelding, flere faglige møter både alene og i samarbeid med de andre lokallagene i Larvik, den tradisjonelle bygdekvelden, grillkveld v Langevann, eget møte om etterbruk av den gamle jernbanetraséen og samling for Larviks unge bønder!
Her snakker vi om aktivt lokallag!

 

Lars Willy ledet valget

Lars Willy Moland ledet valget…

 

Jarle Hansen takkes av etter 10 år som kasserer 
… og eneste utskiftningen var at Lars-Richard Bjørnø kommer inn i styret for Jarle Hansen. Ivar Næss takket Hansen for veldig god innsats som kasserer i 10 år. – Du har jo klart å lage overskudd nesten hvert år! understreket Næss til latter fra de fremmøtte. 

 

 Kjose Bondelags styre 2017 2018

Her er det nye styret i Kjose Bondelag, f.v. Erling Omsland, Oddbjørn Omsland, Ivar Næss (fortsetter som leder), Helge Omsland, Lars-Richard Bjørnø og Willy Omsland.

 

Etter en velsmakende matbit og kake orienterte Amund Kind, rådgiver i Vestfold Bondelag om nytt og nyttig fra Bondelaget nasjonalt og i Vestfold. Dessuten var han utfordret til å si litt om hvordan grunneiere og Bane NOR har blitt enige om etterbruk av gamle jernbanetraséer andre steder. Han skrøt også av aktivitetsnivået og rollen Kjose Bondelag har tatt i Kjosebygda.  

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag