Årsmøte i Hof Bondelag


01.11.14.  Petter Åsberg Kjennerud ble gjenvalgt som leder på et godt besøkt årsmøte på Eidsfoss Kro torsdag kveld.  Nestleder i Vestfold Bondelag, Harald Lie, orienterte blant annet om aktuelle saker fra fylkeslaget. I tillegg til orienteringen fra Lie og vanlige årsmøtesaker, holdt Halvard Eik fra Borrebrygg et interessant foredrag om ølbrygging og ølets historie.


 

Hof. Årsmøte 14. Styret.

Det nyvalgte styret i Hof Bondelag.

 

Hof. Årsmøte 14. Deltakere.

God mat og drikke hører med på årsmøtet.

 

Hof. Årsmøte 14. Halvar Eik.

Årsmøtedeltakerne fikk også med seg et interessant fordrag om ølbrygging og ølets historie.

 

 

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag