Årsmøte i Hedrum Bondelag


15.11.17 Hedrum Bondelag hadde årsmøte på Hedrum bygdetun torsdag, med ca 30 medlemmer til stede. Dette er et stort og aktivt lag som på årsmøtet i Vestfold Bondelag våren 2017 ble kåret til årets lokallag i Vestfold. Dette ble feiret på årsmøtet med biff stroganoff  og bløtekake. Torstein Lie ble gjenvalgt som leder. Leder i Vestfold Bondelag, Thorleif Müller, var gjest på årsmøtet
og informerte om aktuelle saker.


ÅM Hedrum Årsmøtesaker ved leder Torstein Lie

Leder Torstein Lie gjennomgår årsmøtesakene

ÅM Hedrum Pause med bløtkake

Årsmøtet er også en sosial arena. Denne gangen ble det servert gryterett og bløtkake.

ÅM Hedrum Nytt styre

Nytt styre i Hedrum Bondelag. Fra venstre Sverre Johan Foss Knutsen (nytt styremedlem), Torstein Lie (gjenvalgt leder), Arne Martin Malerød (gjenvalg), Lina Mørk (gjenvalg) og Sverre Øyen (ny varamann).


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag