Årsmøte i 4H Vestfold


25.03.18. Årsmøtet ble avholdt 14. mars.  Sted for årsmøtet var gymsalen på Gjennestad vgs. Møte ble avholdt med 55 representanter tilstede. Representantene kom fra 15 av Vestfolds 22 klubber, og de fleste hadde stemmerett, men noen hadde også observatør-status.

 


Det var flere som var på talerstolen og stilte spørsmål, spesielt da årsplanen for 2019 ble fremlagt. Engasjementet var veldig bra da det kom opp på årsplanen at storkurset var flyttet til september og ikke satt opp mars som tidligere.

 

4H Vestfold. Årsmøtet 2018

 

Alle var veldig ivrig da det var gruppejobbing med det 3 Sène Større, Smartere, Synlig. Alle repretsentantene jobbet med vervemål og delte ivrig sine mål og strategier med årsmøtet.

 

4H Vestfold. Fra årsmøtet 2018

 

4H Vestfold. Gruppearbeid årsmøte 2018

 

4H Vestfold. Styret 210318

 

Fylkesstyret består nå av: 

Leder                         Bjørn Harald Iversen, tlf.: 415 29 722, bjoernharai@vfk.no 

Styremedlem             Mariann Hegg, tlf.:  920 47 356, m.hegg@hotmail.com 

Styremedlem             Stine Merethe Horntvedt, tlf.: 452 56 082, smerethe@hotmail.com 

Styremedlem             Kristian Flåtnes, tlf.: 930 33 590, kristian@flaatnes.com 

Styremedlem             Håvard Kjellsen Bjerke, tlf 970 29 286, bjerke.havard.k@gmail.com 

Medlemmenes repr. Kim Remi Opsahl Nilsen, tlf.: 450 64 180, kimremi00@gmail.com 

2. vara                        Mari Johannessen, tlf.:  906 53 785, johannessen.mari@gmail.com 

3. vara                        Adrian Abrahamsen,tlf 911 13 868,adrian.1994@live.no

Repr. FMLA               Lisbeth Haugan, tlf.: 934 11 687, fmvelha@fylkesmannen.no 

VIGGAs repr.           Line Hjørungnes Jacobsen, tlf 994 87 100,linehjorungnes@gmail.com


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag