Årets markdag for NLR Viken og Vestfold frøavlerlag


Tirsdag 18. juni holder vi årets markdag hos Trond Stange, Ramnes, sammen med Vestfold frøavlerlag.
Blant tema vi skal se på er forskjellige sorter av høstkorn med og uten sprøyting mot overvintringssopp, direktsåing av høstraps etter engrappfrøeng, visning av nytt skjærebord (https://www.shelbourne.com/harvest/stripper-header/rsd/#&gid=2&pid=1 ) for frøhøsting som Ole Arne Hotvedt har kjøpt for bruk i Norsk frøavlerlags
prosjekt sammen med NIBIO.

Og ikke minst blir det jordbær og is!

 
Program sendes ut til medlemmer i NLR Viken, Vestfold frøavlerlag, Norsk Frøavlerlag når det er klart.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag