Årets Lokallag ble Fon og Bamble


Publisert: 22.03.2021

2020 var et spesielt år for tradisjonelt lokallagsarbeid. Under årsmøtet i Vestfold og Telemark Bondelag ble to av lagene hedret spesielt for sin innsats.

Kriteriene for tildeling av utmerkelsen som Årets lokallag er:

 • Høyt aktivitetsnivå
 • God synlighet i lokalmiljøet
 • God oppfølging av eksisterende og nye medlemmer
 • Gode ververesultat og gjennomtenkt vervearbeid

Prisen består av heder og ære, samt kr 5.000,-.

I både Vestfold Bondelag og Telemark Bondelag har vi vært så heldige å ha mange lokallag som med god grunn kunne fått prisen Årets Lokallag i 2020. Dette på tross av at 2020 har vært et spesielt år og det har vært utfordrende å opprettholde aktiviteter i lokallaga.

Under følger begrunnelsen for at Fon Bondelag ble kåret til Årets lokallag i Vestfold Bondelag og at Bamble Bondelag fikk utmerkelsen i Telemark Bondelag for aktivitetene i 2020:

Bamble Bondelag – årets lokallag 2020 i Telemark Bondelag

 • Bamble Bondelag har hatt høyt aktvitetsnivå over flere år, også i 2020 som var et veldig spesielt år. Det har de løst med å entre den digitale verden og invitert medlemmer til å delta på digitale kurs og møter.
 • Laget lot ikke et virus stoppe det populære arrangementet der publikum kan se kyr som hopper og spretter ut av fjøset –  kuslippet  ble gjennomført på Facebook!
 • Lokallaget utmerker seg ved å være aktive mot lokalpolitikerne, de er tilstede og synlige i nærmiljøet og er flinke til å komme på i media.
 • Skoler og barnehager får komme på gårdsbesøk.
 • De bruker sosiale medier aktivt og har en godt besøkt side på Facebook.
 • Dette er et framoverlent lag som er gode på medlemspleie og verving.
 • Den populære juletrefesten i januar hvert år markerer slutten og starten på et nytt år.
 • Lokallaget er det 5. største i Telemark med 123 medlemmer.

Fon Bondelag – årets lokallag 2020 i Vestfold Bondelag

 • Tradisjonen tro gjennomførte Fon Bondelag bedrifts-/gårdsbesøk. Dette rakk de i februar før koronaen slo til. Det sosiale er viktig og god servering er god medlemspleie. Etter omvisningen ble det servert pølse og kake.
 • Under en Skype-samtale i påsken mellom lederen og noen medlemmer dukket det opp en kreativ idé. Vi rigger et skikkelig traktor-tog på 17.mai! Facebook-gruppe ble etablert og rett før toget begynte å rulle på 17.mai kunne de telle til 60 festpynta traktorer med bunadsflotte bønder. I løpet av turen gjennom bygda koblet flere seg på og sammen med Fon Ungdomslag sørget de for utdeling av is til alle barna underveis! Det var også innlagt stopp for sang av nasjonalsang. Ingen tvil om at traktortoget skate veldig god stemning for masse mennesker på en spesiell nasjonaldag.
 • Fon Bondelag har noen morsomme tradisjoner som holdes i hevd under alle medlemsmøter; Quiz og «Historisk kvarter». Medlemmet som alltid er ansvarlig ble takket litt ekstra under årsmøtet. Laget vet å sette pris på medlemmer som gjør en ekstra innsats.
 • Det som allikevel er det utslagsgivende ved at dette lokallaget kåres til Årets lokallag 2020 er utvilsomt en helt rå innsats under årets vervekampanje. Fon Bondelag er nemlig ikke blant Vestfolds største lag. Men med 29 nye medlemmer klarte de å øke medlemsmassen med utrolige 36% i 2020!!!! Ikke nok med at de vant Vestfold Bondelags vervekonkurranse. De vant dermed også den nasjonale vervekonkurransen i samme slengen! Som følge av solid premiering har styret allerede vedtatt at det vil vanke marsipankake på alle lokallagsmøter de neste 15 årene!

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag