Årets jordbruksoppgjør er sparket i gang


Publisert: 20.01.2023

Tirsdag inviterte Vestfold Bondelag til Kick Off på Melsom vgs. Det markerte starten for lokallagas høringsarbeid i årets jordbruksoppgjør. Egil Hoen, 1.nestleder i Norges Bondelag, deltok.

Rundt 40 tillitsvalgte benyttet muligheten til å få en god innledning til arbeidet som venter og ikke minst til å stille spørsmål og å gi kommentarer til Egil Hoen, som jo selv er med i forhandlingene med Staten. Veien fra våre medlemmer til forhandlingsutvalget er kort i Bondelaget, og det var godt engasjement i møtet!

Fortsatt høyt kostnadsnivå og mål om tetting av inntektsgap, vil nok gi et høyt krav i år også, og det er viktig at medlemmene mener noe om hva vi skal prioritere og hvordan vi skal fordele potten. Fylkesleder Hans Jørgen Olsen Røren understreket dette og kunne fortelle at Vestfold Bondelag er spent på lokallagas innspill og håper på stort engasjement og mange innspill.

Det gror godt i Vestfold! Møtets yngste deltaker holdt seg våken nesten helt til slutt, men fikk nok ikke med seg at org.sjef Elin Røed avsluttet møtet med å be lokallaga merke seg datoen 14.februar. Det er nemlig fristen både for å sende inn innspill til årets jordbruksoppgjør, samt fristen for innkomne saker til Vestfold Bondelags årsmøte i mars.

Det er avholdt 3 tilsvarende regionmøter i Telemark Bondelag også.

Norges Bondelag har laget en egen side for lokallaga hvor man finner studie- og høringsmateriell for årets jordbruksforhandlinger.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag