Årets husdyrmøte med tema: Overproduksjon svir !


06.02.18.  Det årlige husdyrmøtet arrangeres i Amfi på Gjennestad Gartnerskole mandag 12. februar kl 19.00.  Temaet i år er overprodusjon.  Er bonden villig til å regulere produksjonen? Innledninger ved Lars Petter Bartnes, Norges Bondelag, Hans Thorn Wittussen, Nortura, samt Bård Gultvedt fra Norgesgruppen. Arrangører er Nortura, TINE, Tyr, Norsvin og Bondelaget. Se
invitasjon og program her.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag