Årets grunnkurs i korndyrking er avsluttet


Publisert: 26.01.2020

Prosjekter “Kornsatsing i Vestfold 2017-20” har nå avsluttet årets grunnkurs i korndyrking med 22 deltagere. Kurset har gått over fire kvelder på Gjennestad. Det har vært en god blanding av helt nye og mer erfarne kornprodusenter. I tillegg til å dele erfaringer med hverandre, har det vært undervist i mange tema:

 • Jord og næringsstoffer, jordprøver, pH og kalking
 • Såing og gjødsling
 • Tresking
 • Tørking og lagring
 • Jordarbeiding og jordstruktur
 • Prinsipper økologisk
 • HMS
 • Drenering
 • Planteskadegjørere og integrert plantevern
 • Karbonbinding
 • Økonomi og tilskuddsordninger i landbruket
 • Arter og sorter
 • Vekstskifte og muligheter for kornbonden i Vestfold
 • Kvalitetskrav, levering, mottakere
 • Nett-tjenester (VIPS, plantevernleksikonet, m.fl.)

Det er planlagt nytt kornkurs neste vinter.

Siste kveld på grunnkurs i korndyrking 2019-2020


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag