Årets EMIL-pris til Mr Biogass!


14.03.18. EMIL-prisen for 2018 ble under dagens årsmøte i Vestfold Bondelag tildelt Ivar Sørby fra Våle for hans mangeårige arbeid med å ivareta landbruket interesser i utviklingen av industrielt biogassanlegg i Vestfold, det vi nå kjenner som Den Magiske Fabrikken.


Årets EMILprisvinner 2018 Ivar Sørby overrekkelse

Ivar Sørby mottok prisen på årsmøtet i Vestfold Bondelag på Gjennestad Gartnerskole onsdag. Det var leder i Vestfold Bondelag Thorleif Müller og org.sjef Elin Røed som overrakte prisen til Ivar Sørby.

 

Ivar Sørby er valgt ut blant 17 innsendte og godt begrunnede forslag. Juryen bemerker at dette er rekord i antall innsendte forslag. Nåløyet har sånn sett vært smalt og desto gjevere er det å stå igjen som vinner. Selv blant så mange konkurrenter skilte året EMIL-prisvinner seg ut.

 

EMIL står for entusiasme, motivasjon, idèer og lagspill og Sørby oppfyller alle kriterier.

 

I juryens begrunnelse er flere egenskaper trukket fram hos Ivar Sørby.

  • Han er grundig, systematisk, har faglig tyngde og troverdighet og nyter stor tillit blant bøndene.
  • Han har jobbet langsiktig over mange år for å nå de resultatene vi ser i dag.
  • Han har stått på for bøndenes interesser og bidratt til et positivt omdømme for saken og for Vestfoldlandbruket, ikke bare her i fylket, men i hele landet.

Ivar Sørby har etter hvert hatt ulike roller og arbeidsgivere, men har hele veien vært tro mot grunnideen om et positivt samspill mellom bønder og storsamfunnet;

  • Sammen kan vi produsere mer mat med mindre klimaavtrykk og
  • Det skal være lønnsomt for alle parter.

Ivar Sørby startet med prosjekt på egen gård i 2003, da var tanken gårdsbaserte anlegg. Men som Ivar Sørby raskt skjønte; Vi må tenke større og industrielt, og vi må løse samfunnets problem med matavfall

  • I 2009 dro han i gang en forstudie om landbrukets plass i et industrielt biogassanlegg, ansatt av Vestfold Bondelag som prosjektleder
  • I 2012 ble Sørby ansatt som prosjektleder i Vesar og kunne inngå avtaler med bønder om levering av husdyrgjødsel og mottak av bioresten. Det er ingen tvil om at vi kunne nyte godt av at han kjenner bondens utfordringer og behov.
  • Og nå, som ansatt i Greve biogass, er han fortsatt opptatt av og forstår bondens behov, jobber for å beholde politiske rammevilkår for norsk biogassproduksjon og synliggjøre landbrukets betydning i disse prosessene.

Årets EMILprisvinner 2018 Ivar Sørby

Vestfold Bondelag vil takke Årets EMIL-prisvinner for mange års iherdig innsats. Det har vært jobben hans, men engasjementet og arbeidet som er lagt ned strekker seg lang utover det som kan forventes av en vanlig jobb.

 

Juryen vil understreke at vinneren er forslått av flere lokallag og enkeltpersoner. Og som forslagsstillende lokallag så betegnende skrev i sin begrunnelse:

Ivar Sørby er jo Mr Biogass!!

 

Årets EMILprisvinner 2018 Ivar Sørby takketale

Ivar Sørby takket for prisen og takket samtidig flere som har stått bak og sammen med han i arbeidet med biogass og landbrukets bidrag inn i prosessene.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag