Årets EMIL-pris til Ingunn og Georg Skjeggestad


13.03.19. Ingunn og Georg Skjeggestad som eier og driver Ramnes Søndre Besøksgård og gårdsbutikk fikk i dag årets EMIL-pris under årsmøtet i Vestfold Bondelag. De fikk prisen for å formidle gårdsopplevelser på en måte som gir mestring, glede og anerkjennelse for de besøkende og på den måten være gode ambassadører for Vestfoldlandbruket. 


Årets EMIL-prisvinnere Ramnes Søndre Besøksgård og gårdsbutikk

Fra juryens begrunnelse kan vi lese:

 

Ingunn og Georg Skjeggestad mottok prisen under Årsmøtet i Vestfold Bondelag på Gjennestad vgs onsdag. De ble valgt ut blant flere godt begrunnede forslag.

 

EMIL står for entusiasme, motivasjon, idèer og lagspill og årets vinner oppfyller alle kriterier til fulle.

 

Årets EMIL-prisvinner har i løpet av noen få år bygd opp en trygg og innholdsrik arena for gode gårdsopplevelser. Hovedsatsingen er besøksgård, hvor det legges opp til nære, gode møter med dyr og mulighet for å delta i aktiviteter og arbeid som følger livet på gården gjennom året.

 

De tilbyr gårdsbesøk for barnehager, lokal skole, firmaer og andre grupper, og arrangerer i tillegg barnebursdager og egne åpen besøksgård-arrangement for hele familien med jevne mellomrom gjennom året.

 

Ingunn og Georg Skjeggestad er også en godkjent Inn på Tunet -bedrift hvor målgruppen er barn, ungdom og unge voksne, samt personer med angst og depresjoner som har vært utenfor arbeidsliv og sosialt liv en stund.

 

De besøkende får oppleve mestring, anerkjennelse, fellesskap, trivsel og glede gjennom øvelser med hest, annet dyrestell, arbeid i grønnsakshagen, ullarbeid og annet håndverksarbeid, arbeid i skogen, med ved og gjennom annet praktisk gårdsarbeid. På gården får de følge maten fra jordet til bordet, blant annet gjennom baking i vedfyrt bakerovn og foredling av frukt og grønt fra grønnsakshagen.

 

Årets EMIL-prisvinnere driver i tillegg egen gårdsbutikk hvor de tilbyr garn og skinnfeller fra egne sauer, unikt håndarbeid, økologiske produkter, mel, egg, kjøtt, honning m.m

 

Ingunn og Georg er offensive og har flere planer for videreutvikling. Mottoet for all drift på gården deres er; Med hjerte for kulturarv og bærekraft!

 

Det var Ramnes Bondelag som var forslagsstiller. De trekker fram at årets EMIL-prisvinner er flotte ambassadører for landbruket og at de formidler gårdsopplevelser på en måte som alle bønder nyter godt av!

 

Juryen, som er arbeidsutvalget i Vestfold Bondelag, er 100 % enig i dette og synes Ingunn og Georg Skjeggestad er svært verdige vinnere av EMIL-prisen 2019.

 

Årets EMILprisvinner Utdeling via lokallagsleder Anne Andvik

Årets EMIL-prisvinnere hadde dessverre ikke anledning til selv å motta prisen i dag. De uttrykte både overraskelse og stor takknemlighet da de fikk beskjed om EMIL-prisen. Ingunn tar videreutdanning i dyreassistert terapi, pedagogikk, aktivitet og grønn omsorg på NMBU med obligatorisk frammøte denne uka. Georg har da et større ansvar hjemme og kunne heller ikke komme fra i dag.

 

På bildet kan vi derfor se at Anne Andvik, leder i Ramnes Bondelag, mottok prisen på vegne av Skjeggestad. Det var org.sjef Elin Røed og fylkesleder Thorleif Müller som delte ut prisen.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag