Årets EMIL- Helge Nymoen


Publisert: 20.03.2021

EMIL-prisen for 2021 går til landbruksdirektør Helge Nymoen,

for hans engasjement og store innsats for å hjelpe grøntprodusentene i Vestfold med å få inn nødvendig arbeidskraft i en vanskelig situasjon.

Redaksjonen gratulerer!

Her følger juryens begrunnelse:Årets EMIL-prisvinner, Helge Nymoen, er valgt ut blant flere godt begrunnede forslag.

EMIL står for entusiasme, motivasjon, idèer og lagspill og årets vinner oppfyller alle kriterier til fulle.

Vestfold her et stort og allsidig jordbruk med produksjoner innenfor alle av norsk jordbruks viktigste produkter; korn, kjøtt, egg, melk, potet, grønnsaker, frukt og bær. Våre jordbruksareal er preget av fruktbar jord og gode vekstforhold. Det allsidige jordbruket legger også grunnen for en variert og viktig næringsmiddelindustri med stor foredling og verdiskaping. Det gjør landbruket til en viktig aktør i næringslivet.

Vestfoldbonden er kjent for å være fremoverlent og for å tørre å satse. En gruppe bønder som kanskje er ekstra risikovillige er våre grøntprodusenter. Mange av de må «putte mye penger i bakken» om våren og er avhengig av mye arbeidskraft gjennom sesongen før avlinga kan høstes og inntektene er i boks.

Selv om grønnsaksarealene bare utgjør mellom 3-4 prosent av jordbruksarealet i Vestfold, så utgjør grøntproduksjonen over 35 prosent av førstehåndsverdien til planteproduksjonen. Næringsmiddelindustrien knyttet til grønt skaper også store verdier og er direkte avhengig av at produsentene i Vestfold klarer å levere jevne og stabile avlinger hvert år.

Koronasituasjonen som har preget oss det siste året har derfor vært spesielt utfordrende for grøntnæringa. Da landet stengte ned på kort varsel i fjor var det mange grøntprodusenter som mistet nattesøvnen. Spesielt de som var avhengig av mye utenlandsk arbeidskraft. Dette gjelder også noen av de større husdyrbøndene!

Bondelaget, både sentralt og her i fylket, måtte jobbe sent og tidlig for at våre medlemmer skulle sikres det antall arbeidere som trengtes gjennom sesongen. Det skulle bare mangle. Vår jobb er å serve våre medlemmer. Det vi i Vestfold Bondelag la merke til var derimot at det også var flere som la ned en enorm innsats for at sentrale myndigheter skulle forstå hvor viktig det var for vestfoldbøndene at vår næring ble definert som en samfunnskritisk funksjon og at utenlandske arbeidere faktisk er ryggraden i arbeidskrafta vi trenger for å levere på samfunnets bestilling; mer grønnsaker, frukt og bær.

Årets EMIL-prisvinner, Helge Nymoen, har vært en god lagspiller, på den måten at han ikke bare selv har vist et stort engasjement. Han har fått med seg hele landbruksavdelingen hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark på å jobbe for saken.

Forslagsstillerne er en gruppering av grøntprodusenter. De trekker fram at uten den innsatsen Helge Nymoen og Statsforvalterens landbruksavdeling la ned, og de klare signalene som ble gitt tjenestevei helt opp til statsråd Bollestad, så er det ikke sikkert at situasjonen ville løst seg så godt som den tross alt gjorde i fjor. Vi håper årets utfordringer også skal la seg løse og registrerer at Helge Nymoen og hans avdeling er like stor i år.

Juryen, som er leder, nestleder og org.sjef i Vestfold Bondelag.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag