Årets Askeladd fra Vestfold?


31.03.17. Søket etter årets kandidater til Askeladdprisen er i gang. For å være i målgruppa for prisen, må den nominerte være under 35 år og i ferd med å etablere eller ha etablert ny næringsvirksomhet. Vedkommende må utvise kreativitet og pågangsmot, og virksomheten må bidra til å skape nye arbeidsplasser i lokalsamfunnet. Alle kan foreslå kandidater til prisen, og kandidatene kan også foreslå
seg selv. Søkerne må beskrive sin forretningsidé, mål og planer. Frist er 22. mai. Hans Kristian Berge fra Tjølling er forrige vestfolding som fikk prisen (i 2005).

Les mer om jakten på årets Askeladd hos Norges BondelagALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag