Arealtilskudd- tillegg for hvete og for protein- og belgvekster – utbetaling


Publisert: 21.06.2024

For å stimulere til mer dyrking av hvete og mer protein- og belgvekster, ble det i årets jordbruksavtale vedtatt to tillegg innenfor ordningen arealtilskudd korn. Det ene tillegget er kr. 100,- pr. daa for hvete og det andre tillegget er kr. 200,- pr. daa for protein- og belgvekster.

Redaksjonen hos Grønt fagsenter har fanget opp at det er noe ulik oppfatning knyttet til når disse tilleggene kommer til utbetaling. I sluttprotokollen for årets jordbruksforhandlinger står blant annet følgende formulert under avsnittet Avtalemessige forutsetninger:

“Den inngåtte jordbruksavtalen omfatter:

  • Bevilgninger over statsbudsjettet kap. 1150 for kalenderåret 2025″

Bevilgninger over statsbudsjettet kap. 1150 omfatter blant annet arealtilskudd til korn, inklusiv de to tilleggene. Det betyr at opptjeningsåret for arealtilskuddet, inklusiv de to tilleggene, er 2024, og at det kommer fullt og helt til utbetaling i 2025.

Hvis noe er uklart ta kontakt med fylkeskontoret til Vestfold Bondelag eller fylkeskontoret til Telemark Bondelag.

Enda litt tid til årets hvete er på dette stadiet, men hvete i likhet med protein og belgvekster er kulturer som er prioritert i årets jordbruksavtale.
Enda litt tid til årets hvete er på dette stadiet, men hvete i likhet med protein og belgvekster er kulturer som er prioritert i årets jordbruksavtale.

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag