Arbeidspraksis gir flyktninger bedre språk


13.05.17. Etter to måneder med arbeidspraksis hos Harald Lie på Tufte gård i Våle blomstrer Kflay Asmerom Habtes norskkunnskaper. Arbeidspraksisen er en del av introduksjonsprogrammet for flyktninger som styres fra NAV. Se flott sak om arbeidspraksisen til Habte i NRK Vestfold

 

Bønder kan kontakte NAV direkte, men hos Harald Lie er det Vestfold Landbrukstjenester (VLT) som har arbeidsgiveransvaret for Habte. Skulle du som leser dette og er bonde være interessert i en tilsvarende ordning så ta kontakt med VLT på telefon 33 33 51 45!ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag