Arbeidsmøte om Verdiskapingsrapport


01.09.14.  AgriAnalyse har fått i oppdrag å utarbeide en Verdiskapingsrapport for landbruk og matindustri i Vestfold. Det er bredt partnerskap som har bestilt denne. Representanter fra Vestfold Bondelag, Vestfold Bonde- og Småbrukarlag, LO, NHO, Fylkeskommunen og Fylkesmannen møttes onsdag til et arbeidsmøte. Rapporten skal gi en helhetlig oversikt over hva landbruket produserer og hvilken verdiskaping som skjer der og i den omfattende næringsmiddelindustrien
vi har i fylket. Rapporten vil bli lansert fredag 7. november på Havna Hotell, Tjøme.


Et bredt samarbeid 

-Det er ikke noe nytt at vi i Vestfold Bondelag synliggjør i tall hva vi produserer, sier Hans Edvard Torp. – Men det er nytt at vi sammen med andre organisasjoner i verdikjeden skal dokumentere hvilke verdier landbruket med tilhørende matindustri i Vestfold skaper.  Bestillere av rapporten er:

·         Vestfold Bondelag

·         Vestfold Bonde- og Småbrukarlag

·         LO Vestfold

·         NHO Vestfold

·         Vestfold Fylkeskommune

·         Fylkesmannen i Vestfold

 

(Saken fortsetter under bildet)

Verdiskapingsrap. arb.møte 270814

Tilstede på arb.møtet var, fra venstre:  Martin L Grimstad (AgriAnalyse),  Jon Randby (Fylkesmannens Landbruksavdeling),  Karl-Otto Mauland (Vestfold Fylkeskommune),

Ann Kristin Kvaløysund (NNN),  Kim-Louis Belaska (LO), Harald Lie (Vestfold Bondelag/NHO Mat og Landbruk),  Hans Edv Torp (Vestfold Bondelag),  Elin Røed (Vestfold Bondelag), Jon Grimsgaard (NHO),  Bergljot Styrvold (Vestfold Bonde- og Småbrukarlag),  Chr Anton Smedshaug (AgriAnalyse) og Anne Bunger (Agri Analyse)

 

En rapport som skal brukes 

Vi ønsker å få fram tall og en beskrivelse av samfunnseffektene av vår næring. De ulike aktørene i prosjektet vil bruke dette på ulike måter i sitt informasjonsarbeid. Det vil også skape et godt grunnlag i et videre arbeid med å øke matproduksjonen og verdiskapingen i fylket.

 

Et aktivt arbeidsmøte 

Onsdag møttes partene til en arbeidsmøte på Grønt Fagsenter. Anne Bunger fra AgriAnalyse la fram det foreløpige utkastet. Hun fikk mange innspill og meninger fra de aktive og engasjerte møtedeltagerne.

 

Lansering 

Rapporter skal være ferdig 1. november. Den vil bli lansert på Havna Hotell, Tjøme, fredag 7. november. Dette blir en del av ledermøtet til Vestfold Bondelag. Vi vil invitere sentrale politikere og representanter for næringslivet i Vestfold. 

 

 

 

  

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag