Arbeidskraft i grøntnæringa


Publisert: 12.03.2021

Undersøkelse blant grøntprodusenter

Norges Bondelag har gjennomført en undersøkelse blant 969 bønder som mottar produksjonstilskudd innen grøntnæringen. Halvparten av de spurte sier de må ha sine sesongarbeidere på plass innen 1. mai eller tidligere.
Les mer om denne undersøkelsen hos Norges Bondelag

Nyhetsbrev til medlemmer i Norges Bondelag

Torsdag 11. mars sendte Norges Bondelag ut et nyhetsbrev til alle medlemmer som er registrert med grøntproduksjon. Se bilde under.

  • Er du medlem og ikke har mottatt dette? Ta kontakt med fylkeskontoret. Det kan hende vi ikke har riktig epostadresse til deg.
  • Er du grøntprodusent og ikke medlem? Ta en vurdering på om du vil bli medlem, og ta eventuelt kontakt med fylkeskontoret

Vestfold: 333 63200  Telemark: 35 95 90 30 E-post: vestfold@bondelaget.no eller telemark@bondelaget.no

Norges Bondelags temaside om koronasituasjonen

Vi minner om at Norges Bondelag samler oppdatert informasjon om koronasituasjonen her:

Samleside hos Norges Bondelag

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag