Arbeidsgiver med utenlands arbeidskraft, Temamøte på Gjennestad Gartnerskole


Målgruppe: 

Alle med utenlandsk arbeidskraft,

f.eks. bygg og anlegg, landbruk, m.v.

 


Foredragsholdere fra Skatteetaten

Spørsmål og diskusjon


Arrangør Saga Regnskaps og Rådgivning

Mer info på: http://sagarr.no/temamoter/


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag