Åpner for etablering av beredskapslager for såkorn


21.09.18. Norges Bondelag og Utviklingsfondet inviterte til frokostmøtet «Hvordan skal vi berge maten vår?» i Oslo den 18. september. Bakgrunnen for seminaret var en ny rapport fra Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning om hvordan dagens og framtidens klimaendringer vil påvirke matproduksjonen.  I debattpanelet deltok blant annet Hanne Maren Blåfjelldal, statssekretær i Landbruks- og matdepartementet, som vektla at sommerens tørke
hadde vært en akutt krise for norsk landbruk. Blåfjelldal sa at man i lys av situasjonen som oppsto bør vurdere å etablere et beredskapslager for såkorn. Les mer hos Norges Bondelag.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag