Åpent møte om vikingtid og kulturminner – kan jernbane ødelegge dette?


Knutepunkt
Horten Vest inviterer til åpent møte om Vestfolds vikingtid, kulturminner og
kulturlandskap.

Professor Torgrim
Titlestad innleder med temaet ”Vikingtiden – det norske demokratiets
vugge”.

 

Formålet med
møtet er å sette søkelyset på de verdier som kulturminner og kulturlandskap
representerer og vi stiller spørsmålet om denne kulturen er truet av mulige
jernbanetraseer gjennom Horten.


For nærmere
informasjon om møtet og Knutepunkt Horten Vest se vår nettside:
http://knutepunkthortenvest.no/ og følg KHV på Facebook.

Med vennlig hilsen
Knutepunkt Horten Vest
Rolf Berg
Leder ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag