Åpent møte om framtidas landbruk i Lardal


19.09.14 Stortingsrepresentant Dag Terje Andersen var hjemme i eget lokallag da han var møteleder på Lardal Arbeiderpartis åpne møte om landbruk på tirsdag denne uka. Arbeiderpartiets landbrukspolitiske talsmann, Knut Storberget, og leder i Vestfold Bondelag, Hans Edvard Torp, holdt hver sin innledning. Det var ikke den store uenigheten å spore, men det ble likevel mange gode spørsmål og innspill fra salen.


“Landbruket i framtida” 

Knut Storberget var opptatt av at Arbeiderpartiet vil noe også i opposisjon, og ikke bare være et parti som slår tilbake foreslåtte endringer. Han uttrykte glede over å kunne jobbe med et så viktig felt som landbruk. – Det er matnyttig, sa Storberget med et smil, – og dessuten trives jeg bedre på jordet enn i fengsel. Han har tro på landbruket og opplever motstriden mellom bonde og forbruker som oppkonstruert. Landbruket har stor støtte
i befolkningen.

 

Arbeiderpartiet har utarbeidet en egen strategi for landbruket “Grønn Vekst”. Storberget nevnte at noen av grunnene til at de synes dette er viktig er

  • Beredskap – nok mat
  • Kvalitet – trygg mat
  • Sysselsetting – industri
  • Bosetting og kulturlandskap
  • Desentralisering er kriminalitetsforebyggende

Her kan du laste ned Arbeiderpartiets landbrukspolitiske plattform

 

Lardal 160914 sal

Det var mange landbruksinteresserte på møtet i Huldrehallen i Lardal

 

Samvirket – en løsning for framtida 

Flere innspill fra salen vektla samvirke som bondens mulighet til å ha makt i verdikjeden. Dette bekreftet Storberget. – Samvirke er et svar for framtida, sa han, ikke bare for landbruket, men det er en effektiv måte å hindre at kapitalkreftene stikker av med profitten.

Lardal 160914 panel

Leder i Lardal AP, Atle Bonstad, avslutter kvelden. Mai Backer Grimholt, sekretær i Lardal AP, Dag Terje Andresen, Knut Storberget og Hans Edvard Torp.

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag