Åpent møte om Flom, jordbruk og avrenning


26.10.15. Torsdag 5. november kl 19.00 inviterer Norsk Landbruksrådgiving Østafjells, Landbrukskontoret og Bondelaga i Hof og Holmestrand til åpent møte om flom, jordbruk og avrenning på Fjellhall.  Det blir blant annet oppsummering etter Jorda på jordet i Holmestrand, samt orienteringer om SMIL-midlene og RMP-ordningen.  Det vil også bli orientert om resultat fra feltforsøk med fosforgjødsling i Hof i 2014. Les mer hos
NLR Østafjells.


Åpent møte på Fjellhall:      

Flom, jordbruk og avrenning ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

 

 

 

Tid : torsdag 5. november 2015, kl 19 – 21.30 

  

Program:  

  

19.00  Velkommen                                                                

Kort om områdetiltak i Hof og Holmestrand med tema jord og avrenning

19.10 Oppsummering etter Jorda på jordet i Holmestrand 

            Klassikere og noen samletall 

Dimensjonering av hydrotekniske anlegg

Risiko og sårbarhet  

20.00 SMIL-midlene og RMP-ordningen    

20.15   Erfaringer fra et SMIL- tiltak

 

20.30   Kaffepause

 

20.50   Resultat fra feltforsøk med fosforgjødsling i Hof 2014.

Fosforkart

Hensyn ved fosforgjødsling  

 

21.30 Slutt     

 

Arrangør:      Hof Bondelag, Botne og Hillestad Bondelag, Landbrukskontoret og  

NLR Østafjells  

  

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag