Åpent møte om brannen på Revac


21.08.14 Det var fullt på møterommet hos Fylkesmannen i går kveld. Det var invitert til informasjonsmøte om brannen som i slutten av juli førte til forurensning av Aulielva. Hendelsen førte blant annet til at to salatprodusenter og en potetprodusert har fått omsetningsforbud etter at vanningsvannet var forurenset med tungmetaller fra brannen. Nestleder Harald Lie og org sjef Elin Røed møtte fra Vestfold Bondelag. Representanter fra
Revac svarte på spørsmål fra salen.


En alvorlig sak 

Hendelsen, og konsekvensene av den, er svært alvorlig. Som følge av at det var tungmetaller i plasthaugen som brant, har vannet i Aulielva blitt akutt forurenset. Store mengder fisk er død, det er restriksjoner på bading, fisking og padling i elva og naboer som har egne brønner er frarådet å drikke dette.

 

Tre grønnsaksprodusenter vannet som vanlig før det var kjent at brannmaterialet inneholdt tungmetaller. Dette har ført til at 75 mål poteter og 93 mål salat ikke kan omsettes. Nå er det også tatt prøver av korn som kan være forurenser via nedfall fra røyken. Det vil ta minst en uke før disse prøvene er klare.

Revac møte Harald Lie

Harald Lie møtte fra Vestfold Bondelag. I møtet uttrykte han bekymring for vannkvaliteten og stilte spørsmål til Revac om hva de vil gjøre for å hindre at slik skjer igjen.

 

Disiplinert forsamling 

Det er naturlig at mange er engstelige og kritiske både til bedriften Revac og til kommunen og Fylkesmannens håndtering av brannen. Stort sett var det en nøktern og saklig diskusjon. Det var gode spørsmål og alle var mer opptatt av å hindre at noe slikt skal kunne skje igjen, enn å henge ut noen for det som har skjedd. Naboer var kritiske til at kommunen legger tilrette for slik virkesomhet i nærheten av boligområder. Det ble avtalt nye møter med
kommunen, fylkesmannen og de nærmeste naboene.

 

Gjennomgang av hendelsen 

Revac møte Elise Thorbjørnsen

Elisa Thorbjørnsen fra Fylkemannens Miljøvernavdeling gikk detaljert igjennom hendelsesforløpet. Hun mener det var flere sammenfallende faktorer som førte til den massive fiskedøden. Det var forgiftning av tungmetaller, oksigenmangel pga slukkeskum, høy vanntemperatur og lite vannføring i elva. Hun forklarte hvilke prøver som er tatt, og at det tar til å analysere for eksempelvis organiske miljøgifter. De langsiktige konsekvensene kan vi
ikke vite ennå. Selv om vannprøvene i selve elva er bra nå, slik at bl a beiteforbudet er opphevet, vet de lite om hvor mye tungmetaller som er sedimentert i bunnen og i kantvegitasjonen.

Revac møte Innhold plast

Haugen inneholdt ikke bare plast.

 

Om roller og myndigheter 

Revac møte Elisabeth Rui

Elisabeth Rui fra Fylkesmannens Miljøvernavdeling fortalte om hvem som har de ulike rollene. Hun forklarte også hvilke tillatelser Revac har fra dem. Det blir gjennomgått og avklart i løpet av uka om Revac har drevet innefor de retningslinjene tillatelsen gir dem. Prosessen er åpen og alle dokumenter i saken vil være tilgjengelige.

 

Revac måtte svare for seg 

Revac møte Anders Aas

Daglig leder i Revac, Anders Aas, stilte opp for å svare på spørsmål. Her til høyre ved siden av kommunelege Ole Johan Bakke. Det var flere av Revacs ansatte tilstede. De var tydelig preget av hendelsen, og fikk flere kritiske spørsmål. De bedyret at de ikke hadde holdt tilbake informasjon om hva plasthaugen inneholdt.

 

Mange involverte 

Det var gode spørsmål fra salen. Men det var også mange aktører som kunne svare. For å gi gode svar deltok blant annet:

– Elisabeth Rui og Elise Thorbjørnsen fra Fylkesmannens miljøvernavdeling

– Jon Randby fra Fylkemannens Landbruksavdeling

– Fred-Ivar Syrstad fra Fylkesmannen

– Anders Aas og to til fra Revac

– Steinar Buran og Stig Atle Vange fra Mattilsynet

– Thorvald Hillestad og teknisk sjef i Re kommune

– Ole Johan Bakke og Sigurd Skei, kommuneleger i hhv Holmestrand/Re og Tønsberg

– Per Shjeldrup fylkeslege

Forsamlingen satte pris på at deres behov for informasjon ble tatt på alvor og takket for at møtet hadde kommet i stand


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag