Åpent møte og årsmøte Vestfold Bonde- og Småbrukarlag


Åpent møte om landbrukets bidrag til å mestre matsikkerhets- og klimautfordringene v/ Arne Bardalen, spesialrådgiver i NIBIO


 
Sted: Gjerstad Natur- og Gårdsbarnehage, Rauanveien 64 i Larvik lørdag 9. mars kl. 11.30. 

 

Videre blir det innledning av Elin Bergerud om Overproduksjon –  en utfordring for jordbruket. 
 

 


Møtet avsluttes med årsmøte i Vestfold Bonde- og Småbrukarlag. 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag