Åpent møte “Ny jordvernstrategi – tid for handling!”


Stortinget vedtok enstemmig en ny jordvernstrategi i desember og har
bedt regjeringen legge fram flere tiltak i 2016. Onsdag 30.mars kl 18 inviterer
Jordvern Vestfold til åpent jordvernmøte på Gjennestad i Stokke. Line Henriette
Hjemdal (KrF) skal fortelle hvordan Stortinget sørger for at regjeringen følger
opp jordvernstrategien. Fylkesordfører Rune Hogsnes, ordfører Erlend Larsen i
Stokke og landbruksdirektør Olav Sandlund vil fortelle hvilke konsekvenser et
innskjerpet jordvern får for RPBA og arealplanlegging i Vestfold.

Les mer om møtet “Ny jordvernstrategi – tid for handling!” hos
Jordvern Vestfold


Når:    Onsdag 30. mars 2016,  kl 18.00 

Hvor:  Amfiet på Gjennestad Gartnerskole, Stokke             

Line Henriette Hjemdal KrF
“Stortinget har vedtatt ny jordvernstrategi – hva skjer nå?”
v/ stortingsrepresentant Line Henriette Hjemdal (KrF)      

Krf er støtteparti til regjeringen. Hjemdal var aktivt med på å fremme jordvernstrategien og kan fortelle om forventningene til regjeringens oppfølging av oppgavene Stortinget påla dem.
Kom det inn noen gode forslag til positive virkemidler i forbindelse med høringsinnspillene til ny jordvernstrategi?
          

Rune Hogsnes H
“Ny jordvernstrategi er mer ambisiøs enn RPBA – hva skjer nå?”
v/ fylkesordfører Rune Hogsnes (H) 

Ny jordvernstrategi og jordvernmål utfordrer RPBA – som bygger på det tidligere halveringsmålet. Hva nå når omdisponeringen skal skjerpes inn med ytterligere 1/3 innen 2020? Full revisjon eller holder det å bruke rekkefølgebestemmelsen i 2.1.1 kraftigere, slik at “frigivelse” av sentrumsnær matjord får en lengre tidshorisont enn 2040?           

Erlend Larsen
“Ny jordvernstrategi – det er i kommunene det skal skje!”
v/ ordfører Erlend Larsen  

Er kommunene motivert og klare for å skjerpe inn jordvernet ytterligere? Er jo en del kommuner som legger inn ytterligere matjord enn det som ligger inne i RPBA.
Hvilke positive virkemidler ønsker kommunene seg i revidert nasjonalbudsjett og hva slags skolerings- og tiltaksprogram trenger kommunene for å nå jordvernmålet?
            

Landbruksdirektør Olav Sandlund
“Ny jordvernstrategi – flere innsigelser?”
v/ Fylkesmannen i Vestfold, landbruksdirektør Olav Sandlund

Hva står i oppdragsbrevet nå etter at Stortinget har vedtatt  å innskjerpe omdisponering av matjord med 1/3?  Vil dette være et klart signal til Fylkesmannen i Vestfold om å følge opp RPBA strengere? 

 

Det blir innlagt pause med kaffe/te + kake!


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag