Åpent jordvernmøte på Gjennestad


Velkommen til åpent jordvernmøte i amfiet på Gjennestad Gartnerskole onsdag 9. november kl 18.30!

 

Det er snart et år siden et samlet Storting vedtok ny jordvernstrategi. Skjer det noe?

  • Næringspolitisk talsperson, Gunnar Gundersen (H), må svare for hva regjeringa har gjennomført av pålagte jordverntiltak og hvordan målet om 1/3 reduksjon av omdisponering skal nås innen 2020.  
  • Partileder Trygve Slagsvold Vedum (SP) vil i klare ordlag fortelle hva Stortinget mener om gjennomføringen så langt og hvordan Stortinget skal sørge for at mål og tiltak i strategien følges opp.
  • Landbruksdirektør Olav Sandlund orienterer om hvordan FM i Vestfold skal lære opp lokalpolitikerne i vern av matjord.

 

Her blir det både debatt og gode muligheter for å stille spørsmål.

 

Hold av dato. Program kommer etter hvert.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag