Åpent jordvernmøte 1. november om ny InterCity og hensynet til matjorda


30.10.17. ” Jakten på den gode løsningen! – Ny InterCity og hensynet til matjorda” er tema som tas opp når Jordvern Vestfold inviterer til åpent jordvernmøte i amfiet på Gjennestad onsdag 1. nov kl 18.00. Både Bane NOR, Fylkesmannen og berørte ordførere stiller for å belyse på ulike vis hvordan vi på best mulig kan ta vare på matjorda når ny InterCity skal fra Tønsberg til Larvik. Velkommen!

Les mer om arrangementet hos Jordvern VestfoldALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag