Åpen markvandring med “Kornsatsing i Vestfold” og NLR, Sande


NLR Viken og prosjektet “Kornsatsing i Vestfold” arrangerer to markdager denne dagen, en i Andebu og en i Sande.

 

Kl. 09.00-11.00 hos Jon Arne Opstad, Kodalveien 700, 3158 Andebu.  

Markdag i vårkorn. Vi skal se på Rødhette og Thermus bygg, Zebra og Mirakel vårhvete samt åkerbønner.

 

Kl. 18.00-20.00 hos Gunnar Rinde, Valleveien 47, 3070 Sande.  

Markdag i høsthvete, bygg og havre. I tillegg vil salgallmygg bli tatt opp som et tema.

Her blir det kaffe og enkel servering etterpå.

 

Begge markdagene er åpne!

Velkommen!
 

Har du spørsmål, kontakt prosjektleder i “Kornsatsing i Vestfold”, Oddbjørn Rød, 920 39093ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag