Åpen markvandring i Sande. Tema: Vår/høstgrøder. Sallgallmygg, m.m.


Kornsatsing i Vestfold og NLR Viken inviterer til 2 markvandringer onsdag 12. juni.

 

Kl 14.00 hos Trond Stange, Tinghaugvn. 26, Ramnes.

Her skal vi se på feltet for avlingskampen. Tema er høsthvete/vårhvete.

 

Kl 18.00 hos Otto Galleberg, Bøvn. 2, Sande. Dette er i samarbeid med Sande og Strømm Landbrukslag. Tema vår- og høstgrøder, sallgallmygg, m.m.

 

Enkel bevertning.  Velkommen!ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag