Åpen høring om jordbruksmeldinga i dag


19.01.17 Det er Næringskomiteen som skal behandle den framlagte jordbruksmeldinga. Selv om det er debatt og vedtak i Stortinget, er det i denne komiteen saken avgjøres. I dag holder Næringskomiteen en åpen høring om saken. Da kan interesseorganisasjoner legger fram sine synspunkt. Norges Bondelag har fått tid fra 11.00-11.10. Harald Lie (bildet) er styreleder i Norske Landbrukstjenester og har fått tid kl 16.05-16.10. Det er flere omganger med spørsmålsrunder.

Her finner du program, og nederst er det link til direkte-TVALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag