Åpen Gård på Sensommerfestival i Våle


06.09.16 Våle Bondelag hadde på søndag Åpen Gård som en del av sensommerfestivalen på Våle prestegård. Det var et strålende sommervær og godt oppmøte. Lokallagaet hadde med kalver, griser og sauer slik at publikum kunne få nærkontakt med husdyr. Det var også demonstrasjon av saueklipping, natursti og gravemaskinkomkurranse. Hopping i høyet slår heller aldri feil.


ÅG Våle saueklipping

Her ser vi at Sølve Søyland demonstrerer klipping av sau under nøye oppsyn av barna.

ÅG Våle Bygdeungdomslaget

Bygdeungdommen arrangerte natursti og gravemaskinkonkurranse for alle som ville prøve seg.

ÅG Våle Høyhopping

Hopping i høyet(halmen) skaper like stor glede hver gang.

ÅG Våle Fuglekassesnekring

Det er mye en kan prøve seg i og lære på sensommerfestivalen, med litt hjelp så får barna skapt sin egen fuglekasse.

 

Takk til Morten Erichsen i Våle Bondelag for tekst og flotte bilder.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag