Åpen Gård på Lågendalsmarkedet


10.09.17.  Hedrum Bondelag arrangerte, tradisjon tro, Åpen Gård i forbindelse med Lågensdalsmarkedet 2. og 3. september.  Markedet var i år flyttet, og fant sted på Hedrum Bygdetun i Kvelde.  De besøkende fant tydeligvis likevel frem, og arrangørene anslår at ca. 3000 mennesker var innom i løpet av helga.


Hedrum Bondelag stilte med blant annet kalver, sauer, gris, høner og kaniner.  Naturstien var også populært.

 

ÅG 2017 Hedrum Tydelige bondelagsbannere

Tydelig markering av hvor Hedrum Bondelag hadde sine aktiviteter.

 

ÅG 2017 Hedrum Sauer

Dyr er alltid populært.

 

ÅG 2017 Hedrum Kalvene trakk inn i skyggen

Kalvene likte seg best i skyggen i det fine været.

 

ÅG 2017 Hedrum Info om kalvene og drifta til Malerød

Fint med info om dyr og produkter.

 

 

ÅG 2017 Hedrum Høner

Hønene og grisene trakk også folk.

 

ÅG 2017 Hedrum Grisene

 

ÅG 2017 Hedrum Grisebingen

 

ÅG 2017 Hedrum Bondelagets infostand

Hedrum Bondelags stand med hefter til barna om dyra på gården.

 

 

Takk til Arne Martin Malerød for tekst og bilder.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag