Åpen Gård i Sande


Logo Åpen Gård

 

Velkommen til Åpen Gård på Sande Prestegård, Prestegårdsallèen 25,  lørdag 14. september kl 12.00 – ca 16.00  

Kontaktperson: Per Øivin Sola 412 37 312

Arr.: Sande og Strømm Landbrukslag på Høstmarkedet til Sande Bygdekvinnelag.

 

Det blir mulighet til å se kalver og andre smådyr, hopping i halmen og diverse leker v/Bygdeungdomslaget.

 ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag