Åpen Gård er populært i Sandefjord


28.08.18.  Sandar Bondelag arrangerte søndag Åpen Gård sammen med Sandar Bondekvinnelag og Sandar Skogeierlag. Etter fjorårets publikumsrekord på 3000 måtte de tenke seg godt om – hvor de kunne arrangere dette for å handtere så mye mennesker?  Begivenheten fant sted hos Margarita og Trygve Abrahamsen på Haukerød Gård, Raveien. Sandefjordinger liker Åpen Gård og mange kommer år etter
år! Arrangørene anslår at en plass mellom 1500-2000 besøkende var innom i løpet av de fire timene arrangementet varte.  


Søndagen ble en knallsuksess med god plass, masse folk, nydelig vær og ikke minst stor kapasitet på parkering (noen hundre mål stubbåker).

 

ÅG 2018. Sandar. Inngangsportal

 

Her kunne barna hoppe i halmen, klappe og kose med Gammelnorsk Spælsau og NRF kalver. Det var også ponniridning som alltid er populært og man kunne se korntørka i drift og måle vann% i kornet. 

 

ÅG 2018. Sandar. Faktaark

 

ÅG 2018. Sandar. Skogeierforeningen. Kjell Arne Bøe

ÅG 2018. Sandar. Høyhopping 2

Bondelaget sto for salg av pølser og drikke fra Gilde/Tine og Bondekvinnelaget solgte sveler, vafler og kaffe. Skogeierlaget med Kjell Arne Bøe i spissen serverte bålkaffi og presenterte skogbruket for interesserte folk. Man kunne og gå natursti og få premier, som var veldig populært.

 

ÅG 2018. Sandar. Salg av honning.

 

ÅG 2018. Sandar. Salg av grønnsaker 

 

Ellers var det stands med salg av honning og egg, den yngre generasjon sto for salg av poteter og egenplukka gulrøtter, samt salg av blomster og kranser. Hagesenteret som blir drevet fra eiendommen på vertsgården ble også med å markerte åpen gård med egne tilbud. 

Det var også en variert maskinutstilling med traktorer og redskap som benyttes på gården og nabogårder. Her kunne og barna sitte og «dra i spakene» på MF35 eller i gravetraktor og beltegraver. 

 

ÅG 2018. Sandar. Kalver

 

ÅG 2018. Sandar. Tråtraktorer

 

ÅG 2018. Sandar. Sau

En utrolig positiv dag hvor landbruket får vist seg godt fram og invitert befolkningen inn på tunet. Dette responderer Sandefjordingene godt på og vi får en fin dialog mellom landbruket og befolkningen! 

 

ÅG 2018. Sandar. Birgitte R. Brekke. Arr.ans.

Sandar Bondelags “Åpen Gård-general”, Birgitte Ringdal Brekke

 

Sandar Bondelag takker vertsgården ved Margarita og Trygve for muligheten til å arrangere denne store begivenheten i så flotte rammer på Haukerød Gård! 

 

Sandefjords Blad dekker også Åpen Gård både med forhåndsomtale og fin reportasje fra selve dagen.

https://www.sb.no/landbruk/gardsdrift/host/fin-mate-a-oppleve-hva-landbruk-er/s/5-73-769246?access=granted 

(krever innlogging)

 

Takk til Per Olav Hunskaar m.fl. for tekst og bilder

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag