Anna Marie Frost gjenvalgt i Vestfold Nei til EU


09.03.14. Leder i Vestfold Nei til EU Anna Marie Frost ble gjenvalgt på årsmøtet på Gjennestad på torsdag. Gjenvalgt ble også styremedlemmene Henrik Berg og Eli Grinde. Dobbeltjubileet i 2014 ” 200 år siden Norge ble en selvstendig nasjon med egen grunnlov – 20 år siden det norske folk for annen gang sa nei til EU var temaet til leder i Nei til EU Heming Olaussen. Bildet viser Frost og Olaussen etter foredraget.


Anna Marie og Heming lite

 

Leder i Nei til EU Heming Olaussen ble takket for foredraget av leder i Vestfold Nei til EU Anna Marie Frost.

 

Plansjene fra foredraget finner dere under

Foredraget til Heming Olaussen

 

Jubileumsår 

Olaussen begynte med å si at Norge i 1814 skulle avgis fra Danmark til Sverige som krigsbytte etter at Danmark hadde tapt Napoleonskrigen. Situasjonen endte med at initiativ ble tatt til samling på Eidsvoll hvor Norge fikk sin grunnlov 17 mai 1814, men er fortsatt viktig.

 

«Grunnloven er fundamentet for nasjonen Norge» (kong Harald V i nyttårstalen 2014) «Grunnloven beskytter folket – og sikrer folkestyret» (kong Harald V i samme tale).

 

På samme måten som Grunnloven var del av en internasjonal bevegelse inspirert av opplysningstida og de franske og amerikanske grunnlovene, er det norske nei til EU tufta på tankene om internasjonalt samarbeid og solidaritet, sa Olaussen i sitt innlegg.

 

salen lite

 

Fra møtesalen under innlegget. Olaussen fokuserte på hva som skulle skje framover.

 

Jubileumsbok 

Forfatter Dag Seierstad
 Rikt illustrert: 40 prosents illustrasjonsgrad
 20.000 eks i opplag
 Det Norske Samlaget
 Kr 349,- over disk
 Lansering medio oktober

Denne boken blir rikt illustrert og den må dere bare ha.

 

Arrangementer i Jubileumsåret 

26 april – åpent seminar om Folkestyre og EØS på Eidsvoll

16 oktober – jubileumsarrangement på Gjennestad Gatnerskole om kvelden

28 november – Seminar kl. 10-16, internasjonalt perspektiv.
Festforestilling kl. 19-de sene nattetimer på Sentrum Scene.

 

Olav Nordheim var nmøteleder lite

 

Olav Nordheim ledet så årsmøtet etterpå hvor styret fikk honnør for sitt arbeid i 2013.

 

Styret består etter årsmøtet i 2014: 

 

Leder: Anna Marie Frost, Re

Henrik Berg, Tønsberg

Eli Grinde, Tønsberg

Olav Nordheim, Larvik

Anne Fosdal Johnsen

Cecilie Bergseth 

 

Varamedlemmer:

Bjørn Rismyhr, Re

Anne-Marit Kapstad, Sande

Aage Nordahl Nilsen

Karoline Fadum

Steinar Ljone

 

Styret+sekretær lite

 

Fra venstre leder Anna Marie Frost, Henrik Berg, Cecilie Bergseth, Olav Nordheim, Eli Grinde og fylkessekretær Lill Fanny Sæther.

 

Les mer om Nei til EU på deres nettsider:

www.neitileu.no/ 

 

 

 

 

 

 

 

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag