Andebu Bondelag kåret til Årets lokallag 2017


14.03.18. I Vestfold er vi så heldige å ha mange lokallag som kvalifiserer til å motta utmerkelsen Årets Lokallag. Andebu Bondelag ble under årsmøtet til Vestfold Bondelag i dag kåret til Årets Lokallag 2017. De har hatt et imponerende høyt aktivitetsnivå, har markert seg i lokalmiljøet ved flere anledninger, hatt flere arrangement for sine medlemmer, samt vært aktive med verving med positiv medlemsutvikling som resultat!


Årets lokallag Andebu mottar hyllest

De mottok prisen på årsmøtet i Vestfold Bondelag på Gjennestad gartnerskole torsdag. Det var styremedlem i Vestfold Bondelag Karine Huseby som overrakte prisen til representantene fra Andebu Bondelag (bilde vil kunne ettersendes)

 

Kriteriene for tildeling av utmerkelsen som Årets lokallag er:

–          Høyt aktivitetsnivå

–          God synlighet i lokalmiljøet

–          God oppfølging av eksisterende og nye medlemmer

–          Gode ververesultat og gjennomtenkt vervearbeid

 

Prisen består av heder og ære, samt kr 5.000,-. Årets lokallag div bilder

 

Karine Huseby, fra fylkesstyret i Vestfold Bondelag leste opp begrunnelsen for at Andebu Bondelag ble Årets Lokallag 2017. For å nevne noen eksempler som også kan sees på bildet over:

 

Andebu Bondelag er gode ambassadører for vestfoldlandbruket og målbærer Bondelagets budskap lokalt:

  • I mai deltok de på Foreningenes Dag i Badeparken i Sandefjord.
  • De arrangerte også informasjonsmøte for å få til Bondens Marked lokalt i 2017
  • Siste helga i august arrangerte de Åpen Gård og jubileumsfest i nærheten av Andebu sentrum og i tilknytning til Hælja Hime. De var et av flere lokallag som feiret 150 år i 2017 og hadde over 400 gjester (!!!) innom på jubileumsfesten som de kalte Jordebord.
  • De samarbeider også godt med Flittig 4H og deler blant annet ut en kniv på deres årsmøte til en 4H’er som har utmerket seg.

Andebu Bondelag har arrangert flere medlemsmøter hvor både det sosiale og faglige står på agendaen

  • Like etter årsmøte 2016 ble det arrangert gratis medlemstur til Telemark.
  • Like over nyttår besøkte de Greve Biogass.
  • I mars inviterte de alle medlemmer i kommunen til sitt årlige bløtkakemøte hvor også Viken Skog og fjorårets EMIL-prisvinner Jan Grønseth deltok. Så mange som 60 møtte opp!
  • Det er blitt en tradisjon å bidra sammen med det Flittig 4H under forsommerens kuslipp hos Anine og Bernt Eliassen. 
  •  De arrangerte markvanding og grilling i juli

Andebu Bondelag tar også tak i aktuelle lokale saker, både på vegne av enkeltpersoner og grupper, og bidro blant annet med innspill til oppstart av kommuneplanarbeidet i vinter.

 

Årets lokallag stiller lojalt opp med mannskap til de årlige vårkampanjene, samt på aksjoner ifm Jordbruksforhandlingene. I 2017 var de også representert i Vestfold Bondelags aksjonsgruppe i forkant av jordbruksforhandlingene.

 

De har et velfungerende styre og en engasjert og kjærlig leder Erik Grytnes!

 

De møter opp på arrangementer og møter i regi av fylkeslaget. Mange deltok også på Landbrukshelga 2017.

 

Andebu Bondelag deltok under Vervedagen i desember og vant også årets vervepremie i 2017. Det var vel fortjent, for med en netto medlemsvekst på 20 nye medlemmer kan Årets Lokallag 2017 faktisk skryte av større medlemsvekst enn Vestfold Bondelag (!) i 2017.

 

Årets lokallag Andebu Bondelag

Det er med andre ord i ingen tvil om at vi har en verdig vinner av Årets Lokallag 2017!

 

Årets lokallag Andebu Erik takketale

Erik Grytnes takket for prisen og mottok hyllest sammen med de to andre årsmøteutsendingene fra Andebu, Kristian Nilsson og Alf Solberg.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag